Kontakt oss

Bruk skjemaet til venstre, eller ring oss på 77 05 84 44.

Stornesveien 127
9402 Harstad
Norway

+47 77 05 84 44

Røkenes Gård og Gjestehus ligger i Harstad, Sør-Troms. Gården er fra ca år 1750. og fungerer i dag som restaurant og selskapslokaler.  Vi ønsker våre gjester velkommen til et godt måltid i vår en atmosfære vi tror bare finnes her på gården. Uforstyrrede omgivelser med nåtidens mas og jag på god avstand skaper rammen om begivenheten.

historie_smalt.jpg

Historie

Opphavet til "Røkenes".

I opptegnelsen over Kirkens gods fra 1350, ble gårdsnavnet skrevet Røkænes, senere Røkkænes, Røykianes, Røykanes og Røykjanes. Amund Helland mener navnet omkring år 1400 mest ble skrevet Røkenes som i dag. Men i 1610 hadde dansken slått så mye igjennom at stedet i skrift ble kalt Røgnes.

Det fins flere teorier om opprinnelsen til navnet. Logisk sett skulle en tro at det viste til dagens og tidligere tiders betydning av ordene røk - røys og nes. 

 

Det første leddet har muligens samme betydning som i dag, men det merkverdige er at det finnes ikke noe egentlig nes på gården. Spørsmålet er om buktninger i strandlinjen, en slags landtange, kan ha hatt samme betydningen som nes.

Stedsnavnforsker Oluf Rygh mener i sin bok, "Norske Gaardnavne", at navnet tar utgangspunkt i grunnordet "røyki", n, avledet av g.no. raukr, m, = stakk. Fjellkollen ovenfor gården kan minne om en høystakk og har muligens gitt opphav til navnet.  

 

Men det fins andre teorier. For eksempel nevner Maren Normann Holst et sagn som fortalte at etter Svartedauden var Røkenes det eneste stedet i bygda hvor det røk fra pipene, og at det var slik stedet fikk navnet.

Alt stoff og bildemateriale er hentet fra boken"Røkenes i Trondenes". "Skipperleie, handel, gjestgiveri og bondegård", skrevet av Bodil Kulseng. Illustrert av Marit Bockelie. Utgitt i 1994 Hålogaland Historielag.